TOKYO-2016 Architecture / Industrial

Gleam of factories

  • Prize
    Silver in Architecture/Industrial
  • Photographer
    Atsushi Kobayashi

A complex in Yokkaichi-shi, Mie.