Honorable Mention TOKYO-2020 Book / Documentary

Blue Campus

  • Photographer
    Zhu Yu Yang /qian Yu Hong/sheng Xian Cai
  • Technical Info
    F16
  • Photo Date
    2020.10.29

KPVS